Producenci
Księgarnia

 Logo PZWL

Cenniki do pobrania
Regulamin zakupów

R E G U L A M I N Z A K U P Ó W

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Sklep internetowy MEDICAL PLUS prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Medical Plus z siedzibą przy ul. Aluzyjna 25 E /1003
03-149 Warszawa 
 
NIP 799-15-22-920, REGON 380226340
Numer rachunku w PLN: 74253000082039103639740001
 
1.2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są z aktualną datą ważności, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
 
2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 
2.1. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 
2.2. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy:
 
- telefonicznie pod numerem tel.  602 76 28 20  
- za pomocą poczty elektoniczne pod adresem e-mail: biuro@medicalplus.net.pl
 
2.3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 
2.4. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT.
 
2.5. Sprzedawca deklaruje dołożenie należytej staranności, aby zdjęcia i opisy produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego były zgodne z ich cechami rzeczywistymi. Ewentualne błędy w opisie nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń, innych, niż zwrot towaru w ciągu 10 dni liczonych od daty wydania (w przypadku odbioru osobistego) bądź odbioru wysyłki (w przypadku wysyłki).
 
2.6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku kosztów dostawy.
 
2.7. Formy płatności:
Przelewem - na konto wskazane w pkt. 1 niniejszego regulaminu. Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.
 
3. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
3.1. Zakupów można dokonać po wyborze produktów i po umieszczeniu danych teleadresowych w formularzu zakupów jednorazowych lub po dokonaniu rejestracji i utworzeniu konta użytkownika.
 
3. 2. W trakcie rejestracji należy podać dane teleadresowe i identyfikacyjne niezbędne do realizacji zamówienia (wysyłki paczki) oraz wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Dane te podlegają polityce prywatności firmy Medical Plus. W przypadku rejestracji nowego konta użytkownika Sklepu Medical Plus, Kupujący zyskuje dodatkowo możliwość śledzenia statusów złożonych zamówień oraz dostęp do historii swoich zakupów wraz z możliwością wydruku dokumentów sprzedaży.
 
3. 3. Standardowo przy zakupie kupujący jako dowód zakupu otrzymuje faktury VAT. W tym celu konieczne jest podanie we właściwym polu, podczas rejestracji konta lub w trakcie składania zamówienia numeru NIP Kupującego.
 
3.4. Jako złożenie zamówienia rozumie się proces polegający na wybraniu produktów z oferty Sklepu Internetowego www.medicalplus.pl, a następnie wypełnienie formularza pozwalającego nam na zrealizowanie transakcji i zakończenie zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk DALEJ pod danymi teleadresowymi nabywcy oraz adresem do dostawy.
 
3.5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem, a tym samym nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 
3.6. Sklep Internetowy po przyjęciu zamówienia wysyła pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zakupu jednorazowego lub w przypadku posiadania konta – na adres podany podczas rejestracji konta – prośbę o potwierdzenie zamówienia.
 
3. 7. Sklep internetowy po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia weryfikuje zamówienie i potwierdza jego przyjęcie, czyli zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym, a Sprzedawcą. O fakcie przyjęcia zamówienia kupujący zostanie poinformowany poprzez e-mail informujący o zmianie statusu zamówienia na W REALIZACJI
 
3.8. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny odmowy. O anulowaniu zamówienia kupujący zostanie poinformowany poprzez e-mail.
 
3.9. Klient może ubiegać się o anulowanie zamówienia do momentu aż uzyska ono status "WYSŁANE" - co bezpośrednio prowadzi do oddania przesyłki w ręce firmy transportowej.. W przypadku nie odebrania przesyłki ponowne nadanie przesyłki będzie możliwe po wcześniejszej zapłacie dodatkowego kosztu związanego z ponowną wysyłką do kupującego.
 
3.10. Zamówiony towar wysyłamy pod adres wskazany w trakcie procesu składania zamówienia.
 
3.11. Wysyłany towar do momentu pełnej zapłaty przez kupującego jest własnością sklepu.
 
4. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY ZAMÓWIONEGO TOWARU
 
4.1. Odbiór osobisty. Jest możliwy po wyborze takiej opcji podczas składania zamówienia oraz kontakcie z obsługą w celu umówienia terminu odbioru przygotowanego do wydania zamówienia.
 
5. CZAS REALIZACJI DOSTAWY ZAMÓWIENIA
 
5.1. Kupujący informowany jest o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 
5.2. Termin dostawy wynosi do 3 -4  dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli klient wybrał formę płatności "przedpłata" - warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest wpłynięcie środków na konto bankowe firmy Medical Plus. Jeśli, w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata", firma nie zarejestruje wpływu środków na rachunek bankowy w ciągu 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
 
5.3. Podane terminy dostawy są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej.
 
5.4. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje większą ilość produktów, z których część jest chwilowo niedostępna, kupujący jest informowany o przewidywanym terminie dostępności brakujących towarów i zostanie poproszony o decyzję sposobu realizacji zamówienia.
 
6. ZWROTY
 
6. 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu sprzedającego drogą mailową lub telefonicznie w terminie 5 ( pięciu ) dni, liczonych od dnia wydania towaru (w przypadku odbioru osobistego) lub dnia dostarczenia wysyłki (w przypadku wysyłki).
6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, kupujący powinien złożyć stosowne oświadczenie zawierający nr konta bankowego na jaki należy mają być zwrócone środki i przesłać go do sprzedającego.
6.3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta (jeżeli takie opakowanie występuje i było dostarczone z towarem). Towar powinien dotrzeć do Sprzedawcy w stanie niepogorszonym i nadającym się do ponownej sprzedaży jako towar pełnowartościowy.
6.4. Towar należy odesłać na adres firmy Medical Plus, po ustaleniu miejsca wysyłki, skąd wysyłany był towar.
6.5. Zwrot jest realizowany na koszt kupującego.
6.6. Jeśli towar będzie niekompletny lub będzie nosił ślady użytkowania sklep może odmówić zwrotu pełnej kwoty wartości towaru. W takim przypadku Sklep sporządzi stosowny protokół rozbieżności stanu pierwotnego i stanu oraz oszacowania wartości towaru w momencie zwrotu. Po otrzymaniu zwracanego towaru i stwierdzeniu poprawności wykonania wszystkich wyżej wymienionych czynności związanych ze zwrotem, kupujący otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości równej kwocie zapłaconej za zwracany towar.
 
6.7. Zwrot środków nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez kupującego, w przesłanym do nas oświadczeniu.
 
6.8. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.
 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
7.2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Medical Plus.
7. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sklepu internetowego pod adresem www.medicalplus.net.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
7.4. Firma Medical Plus zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w sklepie internetowym. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z bieżącym regulaminem przed złożeniem zamówienia.
7. 5. Medical Plus nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów. Dane osobowe klientów sklepu www.medicalplus.pl są przetwarzane i wykorzystywane przez Medical Plus wyłącznie w celu realizacji umowy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
7. 6. Medical Plus zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas informacji o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez MEDICAL PLUS.
7.8 . Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
7.9. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

MEDICAL PLUS - tel.  602 762 820 , biuro@medicalplus.net.pl
Produkt dnia
CLEANISEPT WIPES - chusteczki do dezynfekcji głowic USG dozownik
CLEANISEPT WIPES - chusteczki do dezynfekcji głowic USG dozownik
26,00 zł 21,50 zł 24,07 zł 19,91 zł
szt.
SEMPERCARE SKIN 2 Rękawice nitrylowe bezpudrowe a 200 szt
SEMPERCARE SKIN 2 Rękawice nitrylowe bezpudrowe a 200 szt
33,00 zł 30,56 zł
Opakowanie
MELISEPTOL RAPID 1 L
MELISEPTOL RAPID 1 L
35,00 zł 30,00 zł 32,41 zł 27,78 zł
szt.
MELISEPTOL RAPID 5 L
MELISEPTOL RAPID 5 L
150,00 zł 145,00 zł 138,89 zł 134,26 zł
szt.
CATHEJELL - żel do cewnikowania 12,5 G a 25 szt
CATHEJELL - żel do cewnikowania 12,5 G a 25 szt
208,00 zł 192,59 zł
Opakowanie
CATHEJELL - żel do cewnikowania 8,5 G a 25 szt
CATHEJELL - żel do cewnikowania 8,5 G a 25 szt
215,00 zł 199,07 zł
Opakowanie
CLEANISEPT WIPES - chusteczki do dezynfekcji głowic USG - Wkład
CLEANISEPT WIPES - chusteczki do dezynfekcji głowic USG - Wkład
23,00 zł 20,50 zł 21,30 zł 18,98 zł
Opakowanie
MESO RELLE STANDARD igła 27 G 0,4 x 6 mm a 100 szt - mezoterapia
MESO RELLE STANDARD igła 27 G 0,4 x 6 mm a 100 szt - mezoterapia
110,00 zł 101,85 zł
Opakowanie
MESO RELLE FINE igła 30 G 0,3 x 12 mm a 100 szt - mezoterapia
MESO RELLE FINE igła 30 G 0,3 x 12 mm a 100 szt - mezoterapia
145,00 zł 134,26 zł
Opakowanie
MESO RELLE igła 31 G 0,26 x 4 mm a 100 szt - mezoterapia
MESO RELLE igła 31 G 0,26 x 4 mm a 100 szt - mezoterapia
155,00 zł 150,00 zł 143,52 zł 138,89 zł
Opakowanie
MESO RELLE EXTRAFINE igła 31 G 0,26 x 6 mm a 100 szt - mezoterapia
MESO RELLE EXTRAFINE igła 31 G 0,26 x 6 mm a 100 szt - mezoterapia
145,00 zł 135,00 zł 134,26 zł 125,00 zł
Opakowanie
MESO RELLE EXTRAFINE igła 31 G 0,26 x 12 mm a 100 szt - mezoterapia
MESO RELLE EXTRAFINE igła 31 G 0,26 x 12 mm a 100 szt - mezoterapia
145,00 zł 135,00 zł 134,26 zł 125,00 zł
Opakowanie
Promocje
DERMAGEL PF COATED Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe 7,0 a 50 par
DERMAGEL PF COATED Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe 7,0 a 50 par
92,00 zł 90,00 zł 85,19 zł 83,33 zł
Opakowanie
LEUKOSTRIP - Paski do zamykania ran ref 66002879 wymiary 6,4 mm x 102 mm a 50 szt. po 5 pasków
LEUKOSTRIP - Paski do zamykania ran ref 66002879 wymiary 6,4 mm x 102 mm a 50 szt. po 5 pasków
225,00 zł 215,00 zł 208,33 zł 199,07 zł
Opakowanie
LEUKOSTRIP - Paski do zamykania ran ref 66002881 wymiary 26 mm x 102 mm a 25 szt. po 4 paski
LEUKOSTRIP - Paski do zamykania ran ref 66002881 wymiary 26 mm x 102 mm a 25 szt. po 4 paski
225,00 zł 215,00 zł 208,33 zł 199,07 zł
Opakowanie
LEUKOSTRIP - Paski do zamykania ran ref 66002876 wymiary 4 mm x 38 mm a 50 szt. po 8 pasków
LEUKOSTRIP - Paski do zamykania ran ref 66002876 wymiary 4 mm x 38 mm a 50 szt. po 8 pasków
175,00 zł 170,00 zł 162,04 zł 157,41 zł
Opakowanie
Papier do Videoprintera USG Mitsubishi K61 B
Papier do Videoprintera USG Mitsubishi K61 B
45,00 zł 40,00 zł 41,67 zł 37,04 zł
szt.
Kompres żelowy roz 10 x 35 cm
Kompres żelowy roz 10 x 35 cm
25,00 zł 20,00 zł 23,15 zł 18,52 zł
szt.
Igły do Pena AutoShield Duo ref 329525 G 30 - 0,30 x 5 a 100 szt
Igły do Pena AutoShield Duo ref 329525 G 30 - 0,30 x 5 a 100 szt
245,00 zł 235,00 zł 226,85 zł 217,59 zł
Opakowanie
Maseczki chirurgiczne z GUMKAMI - BETATEX NIEBIESKIE włókninowe 3-warstwowe a 50 szt
Maseczki chirurgiczne z GUMKAMI - BETATEX NIEBIESKIE włókninowe 3-warstwowe a 50 szt
12,00 zł 9,00 zł 11,11 zł 8,33 zł
Opakowanie
LUBRAGEL - Aqua Touch 6ml - żel z lidokainą i chlorhexydyną - ampułkostrzykawka a'25
LUBRAGEL - Aqua Touch 6ml - żel z lidokainą i chlorhexydyną - ampułkostrzykawka a'25
185,00 zł 180,00 zł 171,30 zł 166,67 zł
Opakowanie
OPSITE - folia operacyjna ref 4989- 45 x 55 a 5 szt. (45 x 48) - OUTLET
OPSITE - folia operacyjna ref 4989- 45 x 55 a 5 szt. (45 x 48) - OUTLET
172,50 zł 165,00 zł 159,72 zł 152,78 zł
Opakowanie
Obuwie Medyczne Loki Suecoss - kolor różowy rozmiar 39
Obuwie Medyczne Loki Suecoss - kolor różowy rozmiar 39
165,00 zł 155,00 zł 152,78 zł 143,52 zł
szt.
LUBRAGEL - Aqua Touch 6ml - żel z lidokainą i chlorhexydyną - ampułkostrzykawka a' 1 szt
LUBRAGEL - Aqua Touch 6ml - żel z lidokainą i chlorhexydyną - ampułkostrzykawka a' 1 szt
10,00 zł 6,00 zł 9,26 zł 5,56 zł
Opakowanie
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl