Producenci
Księgarnia

 Logo PZWL

Cenniki do pobrania
Regulamin zakupów

R E G U L A M I N Z A K U P Ó W

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Sklep internetowy MEDICAL PLUS prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Medical Plus Anna Stefańczyk z siedzibą przy ul. Zacisze  2,
05-140 Serock.
 
NIP 799-129-73-92, REGON 140069256.
Konto bankowe: 24 2530 0008 2016 1049 6057 0002.
 
1.2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są z aktualną datą ważności, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
 
2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
 
2.1. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 
2.2. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy:
 
- telefonicznie pod numerem tel.  602 76 28 20  
- za pomocą poczty elektoniczne pod adresem e-mail: biuro@medicalplus.net.pl
 
2.3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 
2.4. Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT.
 
2.5. Sprzedawca deklaruje dołożenie należytej staranności, aby zdjęcia i opisy produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego były zgodne z ich cechami rzeczywistymi. Ewentualne błędy w opisie nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń, innych, niż zwrot towaru w ciągu 10 dni liczonych od daty wydania (w przypadku odbioru osobistego) bądź odbioru wysyłki (w przypadku wysyłki).
 
2.6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku kosztów dostawy.
 
2.7. Formy płatności:
Przelewem - na konto wskazane w pkt. 1 niniejszego regulaminu. Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.
 
3. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
3.1. Zakupów można dokonać po wyborze produktów i po umieszczeniu danych teleadresowych w formularzu zakupów jednorazowych lub po dokonaniu rejestracji i utworzeniu konta użytkownika.
 
3. 2. W trakcie rejestracji należy podać dane teleadresowe i identyfikacyjne niezbędne do realizacji zamówienia (wysyłki paczki) oraz wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Dane te podlegają polityce prywatności firmy Medical Plus. W przypadku rejestracji nowego konta użytkownika Sklepu Medical Plus, Kupujący zyskuje dodatkowo możliwość śledzenia statusów złożonych zamówień oraz dostęp do historii swoich zakupów wraz z możliwością wydruku dokumentów sprzedaży.
 
3. 3. Standardowo przy zakupie kupujący jako dowód zakupu otrzymuje faktury VAT. W tym celu konieczne jest podanie we właściwym polu, podczas rejestracji konta lub w trakcie składania zamówienia numeru NIP Kupującego.
 
3.4. Jako złożenie zamówienia rozumie się proces polegający na wybraniu produktów z oferty Sklepu Internetowego www.medicalplus.pl, a następnie wypełnienie formularza pozwalającego nam na zrealizowanie transakcji i zakończenie zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk DALEJ pod danymi teleadresowymi nabywcy oraz adresem do dostawy.
 
3.5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem, a tym samym nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 
3.6. Sklep Internetowy po przyjęciu zamówienia wysyła pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zakupu jednorazowego lub w przypadku posiadania konta – na adres podany podczas rejestracji konta – prośbę o potwierdzenie zamówienia.
 
3. 7. Sklep internetowy po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia weryfikuje zamówienie i potwierdza jego przyjęcie, czyli zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym, a Sprzedawcą. O fakcie przyjęcia zamówienia kupujący zostanie poinformowany poprzez e-mail informujący o zmianie statusu zamówienia na W REALIZACJI
 
3.8. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny odmowy. O anulowaniu zamówienia kupujący zostanie poinformowany poprzez e-mail.
 
3.9. Klient może ubiegać się o anulowanie zamówienia do momentu aż uzyska ono status "WYSŁANE" - co bezpośrednio prowadzi do oddania przesyłki w ręce firmy transportowej.. W przypadku nie odebrania przesyłki ponowne nadanie przesyłki będzie możliwe po wcześniejszej zapłacie dodatkowego kosztu związanego z ponowną wysyłką do kupującego.
 
3.10. Zamówiony towar wysyłamy pod adres wskazany w trakcie procesu składania zamówienia.
 
3.11. Wysyłany towar do momentu pełnej zapłaty przez kupującego jest własnością sklepu.
 
4. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY ZAMÓWIONEGO TOWARU
 
4.1. Odbiór osobisty. Jest możliwy po wyborze takiej opcji podczas składania zamówienia oraz kontakcie z obsługą w celu umówienia terminu odbioru przygotowanego do wydania zamówienia.
 
4.2. Przesyłka firmą kurierską. Obecny koszt przesyłki to 21,84 zł. Przy zamówieniach przekraczającym 1500 zł. dostawa jest dokonywana na koszt dostawcy.
 
5. CZAS REALIZACJI DOSTAWY ZAMÓWIENIA
 
5.1. Kupujący informowany jest o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 
5.2. Termin dostawy wynosi do 3(4) dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Jeżeli klient wybrał formę płatności "przedpłata" - warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest wpłynięcie środków na konto bankowe firmy Medical Plus. Jeśli, w przypadku wybrania formy płatności "przedpłata", firma nie zarejestruje wpływu środków na rachunek bankowy w ciągu 7 dni od potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
 
5.3. Podane terminy dostawy są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej.
 
5.4. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje większą ilość produktów, z których część jest chwilowo niedostępna, kupujący jest informowany o przewidywanym terminie dostępności brakujących towarów i zostanie poproszony o decyzję sposobu realizacji zamówienia.
 
6. ZWROTY
 
6. 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, po wcześniejszym poinformowaniu sprzedającego drogą mailową lub telefonicznie w terminie 5 ( pięciu ) dni, liczonych od dnia wydania towaru (w przypadku odbioru osobistego) lub dnia dostarczenia wysyłki (w przypadku wysyłki).
6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, kupujący powinien złożyć stosowne oświadczenie zawierający nr konta bankowego na jaki należy mają być zwrócone środki i przesłać go do sprzedającego.
6.3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta (jeżeli takie opakowanie występuje i było dostarczone z towarem). Towar powinien dotrzeć do Sprzedawcy w stanie niepogorszonym i nadającym się do ponownej sprzedaży jako towar pełnowartościowy.
6.4. Towar należy odesłać na adres firmy Medical Plus, po ustaleniu miejsca wysyłki, skąd wysyłany był towar.
6.5. Zwrot jest realizowany na koszt kupującego.
6.6. Jeśli towar będzie niekompletny lub będzie nosił ślady użytkowania sklep może odmówić zwrotu pełnej kwoty wartości towaru. W takim przypadku Sklep sporządzi stosowny protokół rozbieżności stanu pierwotnego i stanu oraz oszacowania wartości towaru w momencie zwrotu. Po otrzymaniu zwracanego towaru i stwierdzeniu poprawności wykonania wszystkich wyżej wymienionych czynności związanych ze zwrotem, kupujący otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości równej kwocie zapłaconej za zwracany towar.
 
6.7. Zwrot środków nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez kupującego, w przesłanym do nas oświadczeniu.
 
6.8. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.
 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
7.1W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
7.2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Medical Plus.
7. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie sklepu internetowego pod adresem www.medicalplus.net.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
7.4. Firma Medical Plus zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w sklepie internetowym. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z bieżącym regulaminem przed złożeniem zamówienia.
7. 5. Medical Plus nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów. Dane osobowe klientów sklepu www.medicalplus.pl są przetwarzane i wykorzystywane przez Medical Plus wyłącznie w celu realizacji umowy. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
7. 6. Medical Plus zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas informacji o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez MEDICAL PLUS.
7.8 . Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
7.9. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

MEDICAL PLUS ul. Zacisze 2, 05-140 Serock , tel.  602 762 820 , biuro@medicalplus.net.pl
Produkt dnia
CATHEJELL - żel do cewnikowania 12,5 G a 25 szt
CATHEJELL - żel do cewnikowania 12,5 G a 25 szt
190,00 zł 175,93 zł
Opakowanie
CATHEJELL - żel do cewnikowania 8,5 G a 25 szt
CATHEJELL - żel do cewnikowania 8,5 G a 25 szt
170,00 zł 157,41 zł
Opakowanie
BD Microlance igła 30G 0,30x13 mm ref 304000 a 100 szt - mezoterapia, lipoliza
BD Microlance igła 30G 0,30x13 mm ref 304000 a 100 szt - mezoterapia, lipoliza
15,98 zł 15,00 zł 14,80 zł 13,89 zł
Opakowanie
Strzykawka insulinowa BD Micro Fine Plus 30 G 0,30 x 8 mm 1 ml U-40 ref. 320911 a 100 szt
Strzykawka insulinowa BD Micro Fine Plus 30 G 0,30 x 8 mm 1 ml U-40 ref. 320911 a 100 szt
40,00 zł 38,00 zł 37,04 zł 35,19 zł
Opakowanie
MESO RELLE FINE igła 30 G 0,3 x 12 mm a 100 szt - mezoterapia
MESO RELLE FINE igła 30 G 0,3 x 12 mm a 100 szt - mezoterapia
95,00 zł 87,96 zł
Opakowanie
MESO RELLE EXTRAFINE  igła 31 G 0,26 x 6 mm a 100 szt - mezoterapia
MESO RELLE EXTRAFINE igła 31 G 0,26 x 6 mm a 100 szt - mezoterapia
150,00 zł 134,00 zł 138,89 zł 124,07 zł
Opakowanie
MESO RELLE EXTRAFINE  igła 31 G 0,26 x 12 mm a 100 szt - mezoterapia
MESO RELLE EXTRAFINE igła 31 G 0,26 x 12 mm a 100 szt - mezoterapia
150,00 zł 134,00 zł 138,89 zł 124,07 zł
Opakowanie
VACUTAINER BD Safety Lok 21 G 0,8 x 19 mm  ref 367282 a 50 szt
VACUTAINER BD Safety Lok 21 G 0,8 x 19 mm ref 367282 a 50 szt
117,00 zł 108,33 zł
Opakowanie
Gazik do dezynfekcji skóry a 100 szt
Gazik do dezynfekcji skóry a 100 szt
15,00 zł 13,89 zł
Opakowanie
Promocje
Igły do penów INSUPEN 32G 0,23mm x 4mm - 100 szt
Igły do penów INSUPEN 32G 0,23mm x 4mm - 100 szt
70,00 zł 55,00 zł 64,81 zł 50,93 zł
Opakowanie
Vasofix Certo 17 G 1,5 x 45 mm ref 4269152 biały  a 50 szt
Vasofix Certo 17 G 1,5 x 45 mm ref 4269152 biały a 50 szt
94,00 zł 90,00 zł 87,04 zł 83,33 zł
Opakowanie
LEUKOCLIP SD - stapler skórny - ref 66047113 magazynek 35 zszywek a 10 szt
LEUKOCLIP SD - stapler skórny - ref 66047113 magazynek 35 zszywek a 10 szt
789,85 zł 700,00 zł 731,34 zł 648,15 zł
Opakowanie
COBAN 10 cm x 4,5 m ref 1584B niebieski a 18 szt
COBAN 10 cm x 4,5 m ref 1584B niebieski a 18 szt
360,00 zł 300,00 zł 333,33 zł 277,78 zł
Opakowanie
MELISEPTOL RAPID 5 L
MELISEPTOL RAPID 5 L
155,00 zł 145,00 zł 143,52 zł 134,26 zł
szt.
Igła typu motylek Terumo Surflo 0,7 x 19 G 22 a 50 szt
Igła typu motylek Terumo Surflo 0,7 x 19 G 22 a 50 szt
75,00 zł 70,00 zł 69,44 zł 64,81 zł
Opakowanie
MESALYSE  igła 32 G 0,26 x 4 mm a 100 szt - mezoterapia
MESALYSE igła 32 G 0,26 x 4 mm a 100 szt - mezoterapia
120,00 zł 100,00 zł 111,11 zł 92,59 zł
Opakowanie
HAFILLER DERM DEEP - 2 ml kwas hialuronowy usieciowany
HAFILLER DERM DEEP - 2 ml kwas hialuronowy usieciowany
470,00 zł 430,00 zł 435,19 zł 398,15 zł
szt.
HAFILLER SUB SKIN  - 2 ml kwas hialuronowy usieciowany
HAFILLER SUB SKIN - 2 ml kwas hialuronowy usieciowany
470,00 zł 430,00 zł 435,19 zł 398,15 zł
szt.
HAFILLER DERM PLUS   - 1,5 ml kwas hialuronowy usieciowany
HAFILLER DERM PLUS - 1,5 ml kwas hialuronowy usieciowany
400,00 zł 380,00 zł 370,37 zł 351,85 zł
szt.
HAFILLER DERM - 2 ml kwas hialuronowy usieciowany
HAFILLER DERM - 2 ml kwas hialuronowy usieciowany
470,00 zł 430,00 zł 435,19 zł 398,15 zł
szt.
HAFILLER FINE LINES  - 1,5  ml kwas hialuronowy usieciowany
HAFILLER FINE LINES - 1,5 ml kwas hialuronowy usieciowany
160,00 zł 155,00 zł 148,15 zł 143,52 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl